به سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه خوش آمدید
 
کاربر گرامی لطفا با انتخاب نوع کاربر و ورود کد کاربری و کد ملی پیشنهاد خود را ارسال نمائید

 نوع کاربری :               

 کد کاربری :                       شماره دانشجویی خود را وارد نمائید.  

 کد ملی :                                         

 حوزه ارسال :                     جهت ارسال پیشنهاد حوزه مورد نظر را انتخاب نمائید.

 آدرس پست الکترونیک :  

 عنوان پیشنهاد :              

 پیشنهاد :  

آپلود فایل :